Introducere

FEDE ŞI EUROPA

Federaţia pentru EDucaţie în Europa (FEDE) este o organizaţie internaţională nonguvernamentală (ONGI) care se bucură de statut participativ la Consiliul Europei (CoE), o ONGI care cuprinde 47 de state membre care reprezintă mai mult de 800 de milioane de cetăţeni.

Ca organizaţie principală pentru drepturile omului în Europa, CoE promovează statul de drept şi stabilitatea politică, în timp ce încurajează dezvoltarea identităţii culturale şi diversitatea Europei.

FEDE este membră a Conferinţei ONGI-urilor din cadrul Consiliului Europei, care dezvoltă democraţia participativă paneuropeană.

Statutul participativ din cadrul Conferinţei ONGI-urilor este acordat organizaţiilor care sunt reprezentative în domeniul lor şi a căror misiune şi activitate se referă la construirea unei Europe şi mai unite. Ca membru a Comitetelor „Educaţie şi Cultură” şi „Drepturile Omului”, FEDE se dedică promovării unui model nou de educaţie în Europa prin realizarea următoarelor obiective:

Reunirea universităţilor şi instituţiilor independente de educaţie în vederea creării unui model unificat de învăţământ superior european;

Promovarea accesului la educaţie pentru toţi, protejarea dreptului la educaţie în sistem privat şi susţinerea dialogului intercultural.

Contribuţii ale FEDE

FEDE contribuie cu expertiza sa atât în cadrul Comitetului „Educaţie şi Cultură”, cât şi în Comitetul „Drepturile Omului”.

Comitetul pentru Educaţie şi Cultură acţionează în vederea consolidării valorilor sociale şi culturale europene. În luna iunie 2015, Comitetul şi-a adoptat Planul de acţiune pentru 2015-2017. În acest scop, activitatea Comitetului se va concentra pe următoarele patru teme:

 • Interacţiunea cadrelor didactice cu mediul social şi cultural

Care este rolul cadrului didactic în secolul 21? Ce suport se poate oferi cadrelor didactice, directorilor de şcoli, consilierilor locali, autorităţilor politice şi membrilor ONGurilor?

 • Utilizarea eficientă a mediului digital în cadrul practicii educaţionale

Care este impactul digitalizării media asupra practicilor educaţionale din Europa, asupra „să trăim laolaltă”, dialogului intercultural, asupra istoriei Europei şi asupra educaţiei în general? Media digitală ce rol poate juca educaţia în media digitală?

 • Predarea istoriei
  Care este rolul istoriei în educaţie? Care este rolul istoriei în construcţia cetăţeniei europene?
 • Predarea dialogului intercultural – Trăind împreună în Europa
  Care sunt practicile adecvate pentru educaţia interculturală? Cum pot cadrele didactice să stimuleze dezvoltarea unei societăţi incluzive, adică să îşi adapteze predarea în aşa fel încât să armonizeze diferenţele interculturale pentru a asigura şanse egale?

Comitetul pentru Drepturile Omului activează la nivele multiple în vederea promovării eficiente a drepturilor omului. În luna iunie 2015, Comitetul pentru Drepturile Omului a adoptat Planul de acţiune 2015-2017. Activitatea Comitetului se concentrează pe lupta împotriva discriminării grupurilor vulnerabile:

 • Discriminare privind accesul la şi aplicarea drepturilor civice;
 • Discriminare privind accesul la şi aplicarea drepturilor economice şi sociale;
 • Discriminare privind accesul la şi aplicarea drepturilor culturale.