Găsiți-vă diploma

În cadrul celor nouă domenii de excelenţă, FEDE oferă 90 de diplome de la Nivelul de bază la nivelele de licenţă şi master, solicitând de la doi la cinci ani de învăţământ superior pentru finalizarea lor.

Aceste diplome combină teoria şi practica în școală și companie, se bazează pe Sistemul European de Transfer de Credite (ECTS) şi sunt conforme cu standardele Spaţiului European pentru Învăţământ Superior (SEIS).

Astfel, toate şcolile FEDE oferă o abordare pedagogică comună, proiectată de către un colectiv format din cadre didactice şi cercetători care garantează:

  • Excelenţa academică în programele de formare
  • Calitate înaltă şi metode de predare inovatoare
  • Programe de schimburi între şcolile partenere (semestru în străinătate, mobilitate)

Toate diplomele FEDE sunt structurate după același model pedagogic:

  • Un modul comun de predare: Cultură şi cetăţenie europeană
  • Cunoaşterea a cel puţin o limbă europeană în afară de limba maternă
  • Module specifice de predare pentru dezvoltarea de competenţe profesionale solide,
  • Experiență în companie pentru aplicarea competenţelor dobândite pe teren. Exerciţii pedagogice, cum ar fi proiecte sub tutelă, disertaţii, stagii practice, contracte de formare profesională corelate cu specificul activităţii şi simulări, toate acestea sunt elaborate în scopul conectării studentului la realităţile vieţii active.

ECTS este singurul sistem de creditare care a fost testat şi utilizat cu succes pe teritoriul Europei. Sistemul aduce mai multă transparenţă programelor de studii şi facilitează recunoaşterea academică, prin aceasta crescând oportunitatea ca studenţii să se transfere la diverse instituţii de învăţământ superior de pe teritoriul Europei.

Spaţiul European pentru Învăţământ Superior reprezintă o iniţiativă interguvernamentală lansată odată cu sistemul Bologna în anul 1999. SEIS are rolul de a asigura sisteme mai comparabile, mai compatibile şi coerente în vederea facilitării transferului de studenţi şi cadre didactice către instituţii europene de învăţământ superior în cadrul unei zone „fără frontiere” , dar şi de a creşte gradul de atractivitate a învăţământului superior din Europa…

Nivelul V din Cadrul European de Certificare

Acest curs de formare pe doi ani oferă studenţilor expertiză operaţională extinsă şi cunoştinţe de bază privind managementul operaţional al proiectelor.

Aceşti doi ani prezintă o uriaşă oportunitate pentru construirea unei reţele prin abordare profesională şi pentru învăţarea convenţiilor din mediul de afaceri.

La finalul formării, studenţii obţin un Nivel de bază/ DECP şi pot să îşi continue cu succes educaţia cu un al treilea an de studii superioare prin selectarea Nivelului european de Licenţă al FEDE/ DEES.

60 ECTS/ an – Total ECTS la finalul cursului: 120

Nivelul VI din Cadrul european de certificare

 

Nivelul european de licenţă/ DEES, care corespunde pentru trei ani de studii superioare, este disponibil pentru studenţi cu un nivel de bază/ DECP sau cu altă calificare de doi ani de învăţământ superior.

Acest curs de formare oferă studenţilor aptitudini operaţionale solide, care le permit să îşii coordoneze şi administreze independent propriile proiecte.

Apreciată de către persoanele care recrutează, această diplomă oferă studenţilor şi un domeniu de expertiză  şi o amplă reţea profesională.

Nivelul european de licenţă/ DEES este o trambulină în vederea angajării sau pentru studii ulterioare cum ar fi Nivelul european de master al FEDE.

60 ECTS – Total ECTS la finalul cursului: 180

Nivelul VII din Cadrul european de certificare

Nivelul european de master, care corespunde pentru cinci ani de studii superioare, permite studenţilor să dezvolte aptitudini  de gândire logică şi competenţe analitice. De asemenea, cuprind posibilitatea de a învăţa cum să aplice o abordare strategică în managementul echipei, al proiectului sau al unei organizaţii.

Prin oferirea unui curs orientat pe carieră în cadrul reţelei de afaceri, nivelul de master european furnizează studenţilor cunoştinţele necesare pentru a deveni experţi şi, de asemenea, le oferă oportunitatea să dezvolte proiecte personale ambiţioase de puternic interes internaţional.

Un traseu cheie pentru intrarea cu succes pe piaţa muncii.

60 ECTS – Total ECTS la finalul cursului: 300